Сошиал медиа сувгуудад ашиглагддаг зургийн хэмжээ

Сошиал медиа бол интернет маркетингийн нэгэн чухал хэсэг. Өнөөдөр аль нэг компани болон хувь хүнийг төлөөлсөн сошиал хуудсуудыг хөтлөн явна гэдэг олон хүчин зүйлсээс хамаарч үр дүн нь янз бүр гардаг. Эдгээр хүчин зүйлсийн нэгэн чухал зүйл бол тэлгээрт хамаарагдах зураг, зурган мэдээлэл юм. Гэрэгэ брэндийн энэхүү нийтлэлээр сошиал хуудсуудын тогтмол зургуудын хэмжээг хүргэж байна. Сошиал сувгууд шинэчлэл хийхдээ эдгээр тогтмол зургуудын хэмжээ мөн давхар шинэчлэгдэж байдаг. Бидний бэлдсэн дараах мэдээлэл 2015 оны буюу хамгийн сүүлийн байдлаар хамгийн их хүмүүс ашигладаг сошиал сувгуудын тогтмол ашигладаг зургийн хэмжээг оруулж өгсөн болно.