Агуулга бэлтгэхэд гаргадаг хамгийн том алдаанууд

Хэтэрхий худалдан авалт руу чиглэх

 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга дээр өндөр ач холбогдол өгөх
 • Зөвхөн брэнд бүтээгдэхүүнээ сурталчлан тайлбарлах

Үүний оронд юу хийх хэрэгтэй вэ?

 • Мэдлэг мэдээлэл өгөхөөр агуулга бэлтгэх
 • Сонирхолтой агуулга бэлтгэж хэрэглэгчдийг татах

Зорилтот хэрэглэгчиддээ зориулж бичихгүй байх

 • Ерөнхий сэдвээр бичих
 • Таны зорилтот хэрэглэгчийн асуудалд хамааралгүй мэдээлэл байх

Үүний оронд юу хийх хэрэгтэй вэ?

 • Зорилтот хэрэглэгчээ судалж тэднийг сэдэлжүүлэх
 • Тэдэнд зориулсан тусгай агуулга бэлтгэх

Дан ганц хайлтын оновчлол дээр төвлөрөх

 • Түлхүүр үгийг хэтрүүлэн ашиглах
 • Агуулга бэлтгэхдээ холбоосыг нэн чухалчлах

Үүний оронд юу хийх хэрэгтэй вэ?

 • Google хайлтанд бус хүмүүсд зориулж бичих
 • Сэдвийн гол санааг гаргаж буй үгсийг түлхүүр үг болгон ашиглах

Хэт ойрхон давтамжтай нийтлэл оруулах

 • Давтамжтай биш санасан үедээ шууд нийтлэл оруулах
 • Хэрэглэгчийг мэдээллээр булах

Үүний оронд юу хийх хэрэгтэй вэ?

 • Агуулга нийтлэх хуваарь гаргах
 • Ямар сэдвээр бичих тухай стратеги боловсруулах

Хэтэрхий уйтгартай нэгэн хэвийн форматтай байх

 • Текстийг дэд гарчиггүйгээр ихээхэн хэмжээтэй цогцолбор болгон бичих
 • Зураг эсвэл видео оролцуулахгүй байх

Үүний оронд юу хийх хэрэгтэй вэ?

 • Хэрэглэгч гүйлгэн уншихад амархан ойлгогддохоор байх
 • Текст болон зураг дүрслэлийн харъцаа тэнцвэртэй байх

Эх сурвалж: Seooneclick.